28.02.2024, meniny má
25. apríla 2023

Galantská knižnica sa zapojila do environmentálneho projektu s názvom Les ukrytý v knihe. Vyhlásili dokonca aj súťaž s peknou odmenou vhodnú pre všetky deti

Galantská knižnica sa zapojila do environmentálneho projektu s názvom Les ukrytý v knihe. Vyhlásili dokonca aj súťaž s peknou odmenou vhodnú pre všetky deti
Zdroje: vedanadosah.cvtisr.sk/canva.com
reklama

Knižnice patria k inštitúciám, ktoré v obciach a mestách zastrešujú rôzne podujatia v oblasti vzdelávania či kultúry. Inak to, samozrejme, nie je ani u nás. Neustále sa dozvedáme o novinkách a aktivitách, prípadne partnerstvách, ktoré nadväzuje aj naša Galantská knižnica.

Rôzne projekty realizuje najmä preto, aby svojmu bezprostrednému okoliu ponúkla okrem klasických knižničných služieb aj iné, zaujímavé alternatívy. Kultúrne a vzdelávacie podujatia z jej dielne sú zamerané najmä na propagáciu literatúry a čítania a často sa spájajú aj so súťažami či rôznymi odmenami pre najmenších. Aj tentokrát vyhlásila Galantská knižnica súťaž s peknou odmenou pre deti.

Projekt LUK – Les ukrytý v knihe aj v našej knižnici

Nová súťaž, vyhlásená našou skvelou Galantskou knižnicou, navodí prírodnú atmosféru a tentokrát sa nesie v smaragdovozelenej farbe, farbe lesa. Pochádza totiž z projektu environmentálnej výchovy Lesná pedagogika, ktorý sám osebe nesie názov Les ukrytý v knihe.

Naša knižnica sa do tohto environmentálneho projektu aktívne zapojila a rodičom prináša skvelú možnosť vo forme súťaže pre ich deti. Vyhlásili totiž súťaž o úžasnú knihu/zápisník Môj rok s prírodou. Zadanie dáva každému voľnú ruku a určite sa ocení aj kreativita.

reklama

Súťaže sa môžu zúčastniť deti všetkých vekových kategórií. Strávia nielen príjemný čas tvorbou projektu, ale s trochou šťastia a úsilia môžu aj vyhrať peknú cenu a naučiť sa niečo o lese. Diela detí budú navyše neskôr vystavené v knižnici, aby si ich mohli obzrieť a obdivovať aj návštevníci.

Projekt, ktorý deti majú za úlohu vyhotoviť, môže byť naozaj akýkoľvek. Práve tu prichádza na rad kreativita, trošku akcie a aj vyplnenie voľného času detí. Projektom môže byť herbár, výkres, básnička a čokoľvek ďalšie, hlavná je jeho myšlienka. Tá pramení v láske k prírode a svojím spôsobom tak aj pobáda deti zapojené do súťaže, aby sa do prírody vydali, niečo zaujímavé spolu s rodičmi objavili a vyhotovili tak projekt, pri ktorom sa zabavia a aj sa niečo naučia.

V súvislosti s učením o lese ide ruka v ruke aj spomínaná lesná pedagogika. Lesní pedagógovia totiž navštívia naše mesto už 15. mája 2023 a deťom tak v doobedných hodinách prinesú zaujímavé a poučné informácie hravou a interaktívnou formou priamo v našom parku.

Hlavným cieľom tohto projektu je upozorniť na význam lesov a lesníctva. Zároveň však chcú prostredníctvom tohto projektu zvýrazniť potrebu čítania a predovšetkým formovať kladný postoj k prírode u detí všetkých vekových kategórií. Projekt zahŕňa dve kľúčové aktivity:

  • stretnutia lesných pedagógov so žiakmi v prostredí knižníc (so spoločným čítaním, vypracúvaním pracovných listov a hraním hier),
  • tvorba vlastného diela deťmi.

Kto je však lesný pedagóg a čo je jeho náplňou? Pozrime sa na to bližšie spoločne.

Zdroj: vedanadosah.cvtisr.sk

Zdroj: vedanadosah.cvtisr.sk

Lesná pedagogika

Samotná lesná pedagogika je súčasťou environmentálnej výchovy a jej snahou je viesť človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života, a to všetko na príklade lesa. Počas takéhoto systematického vzdelávania využíva najmä formy zážitkového učenia a formy projektov.

Lesní pedagógovia sú fyzické osoby a vo svojej oblasti sú certifikovaní. Sú spôsobilí na odbornej aj pedagogicko-sociálnej úrovni a zameriavajú sa najmä na cieľové skupiny detí a mládeže, ktoré adekvátne motivujú k záujmu o prírodu. Podporujú tak v novej generácii nielen vedomosti, ale aj emocionálnu stránku osobnosti a jej celkový rozvoj. Ich prednáška nás čaká v Galantskej knižnici už 15. mája 2023.

Projekt a nová spolupráca našej knižnice prináša do nášho mesta závan novej energie a nápadov, tentokrát s nádychom prírody. Aj z redakcie ďakujeme Galantskej knižnici za neustále kultúrne a vzdelávacie aktivity, ktorými najmä deti motivujú a ukazujú im tak, že aj čítanie a vzdelávanie vie byť s troškou kreativity zábavou. Tak, hor sa do tvorby a možno sa práve vaše dieťa bude už čoskoro tešiť z milej cene od našej knižnice.

Zdroj: FB/galantskakniznicagalanta

Zdroj: FB/galantskakniznicagalanta

Zdroje: galantskakniznica.sk, lesnapedagogika.sk, vedanadosah.cvtisr.sk
Zdieľať na Facebooku