19.05.2024, meniny má

O nás

Čo je Seredsity.sk?

Sme lifestylovo-informačný web zameraný na regionálny obsah pre občanov mesta Galanta a všetkých okolitých obcí. Hlavným cieľom nášho webu je prinášať zaujímavý obsah pre občanov nášho regiónu netradičným a moderným spôsobom. Uvedomujeme si, že občania mesta a regiónu chcú dostávať kvalitný obsah, ktorý im poskytne nielen určitý druh zábavy, edukácie a relaxu, ale prinesie im aj aktuálne informácie z fungovania mesta (obcí). Vytvoreným obsahom sa budeme snažiť poukazovať nielen na pozitívne témy nášho mesta (obce). Veríme, že konštruktívna a slušná kritika v niektorých oblastiach fungovania samosprávy nám pomôže poukázať na nedostatky, ktoré občania nášho mesta a regiónu vnímajú.

Ďalším charakteristickým a dôležitým prvkom Galantasity.sk je apolitickosť, ktorú budeme presadzovať počas nášho pôsobenia v regióne. Apolitickosť chápeme ako náš základný princíp, vďaka ktorému dokážeme písať nezaujato, objektívne, ale aj kriticky. Jediným priestorom pre politiku na webe Galantasity.sk budú komunálne voľby, ktoré sa bezprostredne dotýkajú fungovania nášho mesta a susedných obcí. Počas tohto obdobia dáme priestor každému kandidátovi na primátora (starostu) a kandidátom na poslancov do mestského (obecného) zastupiteľstva.

Obsah Galantasity.sk tvorí skupina mladých ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o naše mesto (obce) a snažia sa každým článkom prinášať dostatočnú pridanú hodnotu vo forme informácií pre občanov mesta Galanta okolitých obcí. Fungovaním webu Galantasity.sk sa snažíme okrem publikovania obsahu vytvoriť aj pracovné príležitosti pre mladých ľudí z nášho mesta. Počas nášho fungovania sa budeme snažiť dať priestor pre prácu alebo stáž komukoľvek, kto prejaví chuť písať zaujímavý obsah alebo pracovať v marketingovej oblasti.

Názory a forma prezentovania článkov

Články obsahujú subjektívne názory jednotlivých redaktorov. Veríme v slobodu slova, ale taktiež veríme v zodpovednosť za celý obsah, ktorý nájdete na našom webe. Radi by sme zdôraznili, že nie sme novinári a nevenujeme sa novinárskej či investigatívnej činnosti. Tak isto nie sme občianskym združením ani neziskovou organizáciou uchádzajúcou sa o mestské dotácie. Upozorňujeme, že nie sme oficiálnym webom mesta Galanta a nie sme platení z peňazí daňových poplatníkov. Sme samostane fungujúci podnikateľský subjekt pôsobiaci v online prostredí. Upozorňujeme, že nie sme blogová platforma a pridávať články môže iba redakčný tím zložený z jednotlivých autorov a autoriek.

Názory v článkoch jednotlivých autorov a prispievateľov neodzrkadľujú názory, postoje a stanovisko samotnej web stránky a spoločnosti.

Autori vkladajú obsah na vlastnú zodpovednosť, pod svojím menom a dobrovoľne.

Seredsity nekontroluje obsah každého jedného článku samostatne. Kontroluje a stará sa len o jednotnú formu webu a článkov.