29.05.2023, meniny má
11. januára 2023

Mesto Galanta bude oceňovať osobnosti mesta za rok 2022. Galanťania môžu zasielať svoje návrhy do konca mesiaca

Mesto Galanta bude oceňovať osobnosti mesta za rok 2022. Galanťania môžu zasielať svoje návrhy do konca mesiaca
Zdroje: FB Galantské novinky/galanta.sk/canva.com
reklama

To, že sa v našom meste nachádza množstvo úžasných ľudí a projektov je nám verejne známe. Ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom snažia pomáhať, zveľaďovať a reprezentovať naše mesto, si veľmi vážime a aj preto sa ich vždy snažíme nájsť.

Ako to už býva, ľudia s podobnými úmyslami sú väčšinou aj veľmi skromní a nechcú sa veľmi ukazovať. Mesto však v tomto období vyzýva na predloženie návrhov na ocenenie občanov cenami osobností roka 2022, ktoré udelí samotný primátor mesta Galanta Peter Kolek.

Oceňovanie osobností mesta Galanta 2022

Rovnako ako pre nás, tak aj pre mesto je veľmi dôležité, aby sa ľuďom, ktorí mesto prezentujú, dostalo náležitého uznania. Práve preto sa práve spustila možnosť návrhov na ocenenie osobností mesta Galanta za rok 2022. Urobiť tak môžete pomocou formulára na webstránke mesta.

Následne je potrebné vyplnený formulár priniesť osobne na  podateľňu mestského úradu alebo zaslať na adresu MsÚ Galanta – Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta s označením Návrh na ocenenie osobností mesta za rok 2022. Termín na podanie návrhov je do konca januára 2023.

reklama

V ktorých oblastiach môžete niekoho nominovať na toto ocenenie? Udeľovať sa bude Cena mesta Galanta, Cena primátora mesta Galanta, ako aj uznanie a ďakovný list v oblastiach:

  • vzdelávanie, veda a technika,
  • umenie a kultúra,
  • zdravotníctvo a bezplatné darcovstvo krvi,
  • verejno-prospešné práce,
  • ochrana životného prostredia,
  • pôdohospodárstvo a priemysel,
  • publicistika a verejný život,
  • sociálna starostlivosť a charita,
  • bezpečnosť a ochrana verejného poriadku,
  • záchrana života.

Z doručených návrhov komisia MsZ v Galante následne vyberie na základe dosiahnutých výsledkov konkrétne ocenené osoby. Návrh následne predložia na schválenie nášmu primátorovi.

My v redakcii vieme, že ľudí na nomináciu bude dostatok. Galanta je totiž mesto, ktoré nás neustále v dobrom prekvapuje. Spôsobuje to aj množstvo skvelých ľudí a príbehov, ktorými je mesto posiate. A tých sa aj my už teraz nevieme dočkať.

Zdroje: galanta.sk
Zdieľať na Facebooku