28.02.2024, meniny má
28. novembra 2023

Mesto Galanta obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu. Máte predpoklady stať sa referentom Oddelenia rozvoja mesta a výstavby?

Mesto Galanta obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu. Máte predpoklady stať sa referentom Oddelenia rozvoja mesta a výstavby?
Zdroje: galantasity.sk/freepik.com
reklama

Mesto Galanta vyhlásilo výberové konanie na pracovnú pozíciu referent Oddelenia rozvoja mesta a výstavby – zastrešujúci agendu investičnej výstavby a rozvojových aktivít mesta.

Jedná sa o prácu na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby s termínom nástupu po vzájomnej dohode.

Ponúkaný plat je od 1600 eur/ brutto (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Náplň práce pre túto pozíciu

 • výkon stavebno-inžinierskej agendy,
 • odborné schopnosti pri posudzovaní investičných aktivít samosprávy,
 • znalosť územného plánovania,
 • skúsenosti s výkonom inžinierskej činnosti v predprojektovej, projektovej a realizačnej časti investícií,
 • schopnosť tvoriť koncepčné materiály v oblasti investičnej výstavby samosprávy,
 • znalosť príslušných právnych predpisov (zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon ), zákon o správnom konaní).

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzača

 • vysokoškolské vzdelanie I. resp. II. stupňa technického zamerania v oblasti stavebníctva alebo úplne stredoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním na stavebníctvo, prípadne geodéziu a kartografiu;
 • výhodou je 2-ročná prax na podobnej pozícii v štátnej alebo verejnej správe
 • znalosť štátneho jazyka;
 • znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka je pre uchádzača výhodou;
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami;
 • vodičský preukaz skupiny B je pre uchádzača výhodou.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom pracovnej ponuky môžete kontaktovať Eriku Mészárosovú telefonicky na +421 (0)31 788 43 79, emailom na erika.meszarosova@galanta.sk. Termín a miesto výberového konania formou osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou resp. elektronickou formou.

reklama

Ak máte záujem stať sa pre mesto novou posilou, máte požadované vzdelanie a znalosti týkajúce sa tohto oboru, neváhajte si poslať životopis.

Celé znenie pracovnej ponuky nájdete kliknutím na tento odkaz.

 

Zdroje: Mesto Galanta
Zdieľať na Facebooku