19.07.2024, meniny má
1. júla 2024

Mesto Galanta po novom prispeje dôchodcom na dopravu do zdravotníckych zariadení, lekární aj na úrady

Mesto Galanta po novom prispeje dôchodcom na dopravu do zdravotníckych zariadení, lekární aj na úrady
Zdroje: canva.com/galantasity.sk
reklama

Naše mesto sa neustále snaží vytvoriť ten najlepší priestor pre život svojich obyvateľov. Snahu o zlepšenia vidieť v bežných veciach, akými sú neustále voľnočasové podujatia, starostlivosť o cesty, či zeleň.

Nezabúdajú však ani na našich dôchodcov, ktorým chcú novou službou dopomôcť k zlepšeniu mobility aj celkovému skvalitneniu života. Galanta prináša nový príspevok na sociálny taxík.

Sociálny taxík v Galante

Novovzniknutý príspevok na sociálny taxík bol diskutovaný poslancami na neplánovanom zasadnutí v druhej polovici mája 2024. Na mieste hneď schválili aj pravidlá poskytovania tohto príspevku, ktoré sú platné od 1.6.2024.

Pôjde o službu, ktorou mesto pomôže znížiť finančné zaťaženie rôznych poberateľov dôchodkov, to však po splnení určitých podmienok. Týmto osobám tak prispeje na dopravu, čo budú môcť využiť až 10 krát počas jedného mesiaca.

reklama

Kto môže požiadať o príspevok?

  • Poberatelia invalidného dôchodku a zároveň držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím/osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
  • Osoby odkázané podľa posudku vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na individuálnu prepravu a nepoberá príspevok na prepravu, príspevok na kompenzáciu
  • Poberatelia starobného dôchodku s dosiahnutým vekom 75 rokov, pričom nepoberajú príspevok na prepravu, či kompenzáciu zvýšených výdavkov
  • Poberatelia výsluhového dôchodku s dosiahnutým vekom 75 rokov, pričom nepoberajú príspevok na prepravu, či kompenzáciu zvýšených výdavkov

Príspevok však nie je určený pre ľudí celoročne ubytovaných v zariadeniach sociálnych služieb. Rovnako nebude poskytnutý, pokiaľ má žiadateľ voči mestu nesplatený finančný záväzok.

Určený je najmä na prepravu a jazdu vozidlom taxislužby za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia, či lekárne a úradu. Preprava bude preplácaná v rámci mesta Galanta aj mestských častí Javorinka, Nebojsa a Hody.

Poskytovanie príspevku a pravidlá

Príspevok sa poskytne na jazdu počas pracovných dní od pondelka do piatka v čase od 6:00 hod. do 14:00 hod. Preplácaná výška bude 2€ pri jazde taxíkom z mestských častí a 1,50€ pri jazde priamo v Galante.

Maximum je pritom 10 preplatených jázd za mesiac. Príspevky však budú závisieť aj od množstva ich čerpania a preto je možné, že po prečerpaní bude na daný rok pozastavené vyplácanie.

Vyplácanie prebehne priamo na Mestskom úrade v Galante, na oddelení sociálnych služieb a to po predložení dokladu z taxislužby. Vyplatia ich spätne po dobu 3 mesiacov.

Splnenie podmienok sa na mieste preukáže predložením rozhodnutia o poberaní dôchodku a preukazom fyzickej osoby so zdravotným postihnutím. Na mieste ju posúdi Mestský úrad a rozhodne o vyplatení príspevku.

Vystavený tak záujemcom bude Oznámenie o poskytnutí príspevku na sociálny taxík. Oznamovať bude výšku príspevku a dátum začatia poberania príspevku.

Pre kompletné informácie ohľadom pravidiel a možností poskytovania, či vzoru žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na sociálny taxík neváhajte navštíviť web mesta. 

Zdroje: galanta.sk
Zdieľať na Facebooku