19.05.2024, meniny má
26. marca 2023

Mesto uskutočňuje jarný zber nadmerného odpadu. Pozrite sa, kedy bude vo vašej blízkosti

Mesto uskutočňuje jarný zber nadmerného odpadu. Pozrite sa, kedy bude vo vašej blízkosti
Zdroje: canva.com/culture.gov.sk
reklama

V spojení s postupným návratom teplých dní a vítaním jari začína v týchto týždňoch aj v našom meste mnoho ľudí s povestným jarným upratovaním.

Mesto Galanta a jeho technické služby sa na poriadne jarné upratovanie chystajú po svojom a pomôžu tak s upratovaním aj občanom. V najbližších týždňoch sa totiž chystá jarný zber objemných odpadov z domácností.

Mestský úrad Galanta spoločne s jeho technickými službami naplánovali jarný zber objemných odpadov, a to v termínoch od 29. marca do 4. mája 2023. Na rôznych lokalitách bude v stanovených termínoch pristavený veľkokapacitný kontajner na objemné odpady z domácností občanov.

Ideálna príležitosť na jarné upratovanie

Takúto službu určite uvítajú najmä starší občania, pre ktorých je často náročnejšie vynášanie väčších a ťažších odpadov na mestský zberný dvor. Rovnako ju ocenia aj tí, ktorí si dokážu zariadiť povinnosti tak, aby mohli pristavené kontajnery využiť v časoch od 7.00 do 13.00 hod.

reklama

Objemný odpad je taký, ktorého rozmer je väčší ako bežná zberná nádoba na komunálny odpad. Odpad však nesmie obsahovať nebezpečné látky. Pristavené kontajnery môžete využiť na:

 • starý nábytok,
 • koberce,
 • podlahoviny,
 • umývadlá,
 • vane,
 • WC misy,
 • matrace,
 • zárubne,
 • okenné rámy (bez skla),
 • dvere.

Ak chcete tieto veľkokapacitné kontajnery využiť, môžete tak urobiť výhradne podľa časového harmonogramu stanoveného mestom. Zakázané je vykladať objemný odpad v čase, keď tam kontajner nie je.

Porušenie tohto zákazu posudzuje mestská polícia ako zakladanie nelegálnej skládky a porušenie nariadenia mesta. Zároveň je potrebné vyhnúť sa nasledujúcim druhom odpadu, ktoré do týchto kontajnerov nepatria:

 • drobný stavebný odpad,
 • okná a okenné rámy so sklom,
 • objemné odpady dovezené z iných území (mimo mesta),
 • elektroodpad (chladničky, televízory, práčky),
 • odpady, na ktoré je na území mesta zavedený triedený zber (papier, kartón, sklo, plasty, kovy),
 • nebezpečné odpady (kyseliny, farby, riedidlá, oleje a pod.),
 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb),
 • pneumatiky a odpadové pneumatiky.

Harmonogram pre jarný zber nadrozmerného odpadu v Galante

 • Streda 29. 03. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  ul. Októbrová (za reštauráciou Papuča),
  križovatka Krásna – Priečna (pri trafo),
  križovatka Priečna – Nemocničná,
  križovatka Priečna – Slnečná.
 • Piatok 31. 03. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  križovatka Športová – Októbrová,
  križovatka Majakovského – Nová,
  križovatka Šafárikova – Jilemnického,
  ul. Puškinova (pri garážach).
 • Utorok 04. 04. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  križovatka Česká – Mierová (pri predajni COOP),
  ul. Železničiarska (garáže Sever),
  križovatka Železničiarska – Švermova,
  križovatka Železničiarska – Česká.
 • Streda 12. 04. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  ul. Stavbárska (parkovisko pri oplotení školy),
  sídlisko Nová doba (parkovisko pri BD 925, 926),
  ul. Zoltána Kodálya (pri soc. poisťovni),
  ul. kpt Nálepku (pred amfiteátrom).
 • Štvrtok 13. 04. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  križovatka Hodská – ul. A. Alagovicha,
  križovatka Bratislavská – kpt. Uhra,
  križovatka Bratislavská – Ruská,
  križovatka Matičná – Česká.
 • Utorok 18. 04. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  sídlisko SNP (parkovisko pri MŠ, trafostanica),
  sídlisko SNP (za reštauráciou Limba),
  sídlisko SNP (parkovisko oproti BD 995),
  Revolučná štvrť (za políciou).
 • Streda 19. 04. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  Revolučná štvrť (BD 970 parkovisko),
  Revolučná štvrť (parkovisko oproti BD 966/39),
  ul. Sládkovičova,
  sídlisko JAS.
 • Utorok 25. 04. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  sídlisko Clementisove sady – pri garážach,
  ul. Cintorínska – zadná brána cintorína,
  sídlisko Hanza
  ul. Vodárenská (pri Papdome),
 • Utorok 02. 05. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  ul. Parková (garáže pri parku),
  ul. Parková (pri potravinách Polák),
  sídlisko Nová doba (parkovisko pred Byspravom),
  sídlisko Zornička (pri detskom ihrisku),
  križovatka ul. kpt. Nálepku – Mládežniícká štvrť,
  križovatka cyklotrasa – Richtárske pole.

Lokality Hody, Kolónia, Javorinka, Nebojsa a Matúškovská cesta

 • Streda 03. 05. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  Agromini tour – Hody družstvo,
  Ihrisko Hody,
  Hody – oproti autoplachty Vajda,
  Kolónia – vedľa prestrešeného stanovišťa pri hoteli Galanta,
  Stará Kolónia,
  Kolónia križovatka Lipová – Javorová.
 • Štvrtok 04. 05. 2023 od 7.00 do 13.00 hod.:
  Javorinka – ihrisko,
  Javorinka križovatka Hlavná – MK smer PD,
  Matúškovská cesta 874 (za mostom),
  Nebojsa (pri kaplnke),
  Nebojsa križovatka Hlavná – MK (smer auto-cv).
Zdroj: tsmg.sk

Zdroj: tsmg.sk

Zdroj: tsmg.sk

Zdroj: tsmg.sk

Pre tých, ktorým termín nevyhovuje

Občania Galanty majú počas celého roka možnosť odovzdať nepotrebný a objemný odpad, resp. viaceré druhy odpadu na mestskom zbernom dvore. Môžete sem priniesť:

 • elektroodpad z domácností,
 • odpady z obalov a neobalových výrobkov (plasty, sklo, papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály),
 • použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (tráva, lístie konáre – maximálne v množstve 1 meter kubický),
 • nebezpečné odpady,
 • objemný odpad (maximálne v množstve 1 meter kubický),
 • drobný stavebný odpad.

Zberný dvor je otvorený nasledovne:

 • utorok, štvrtok, piatok: 13.00 – 18.00 hod.,
 • streda: 10.00 – 18.00 hod.,
 • sobota: 8.00 – 13.00 hod. (v  mesiacoch január, február, marec, november, december),
 • sobota: 8.00 – 16.00 hod. (v  mesiacoch apríl – október).

Jarný zber nadrozmerného odpadu v meste je aj vďaka celoročnej prevádzke zberného dvoru iba doplnkovou službou. Pomôže každému, kto si dokáže v danom termíne vyhradiť čas. Mnohým tak uľahčí starosti, energiu aj náklady spojené s presúvaním väčších bremien vo forme odpadu.

V redakcii sa tešíme z toho, že naše mesto koná v prospech občanov a napomáha tak k jednoduchšiemu životu v meste pre všetkých. Nezostáva nič iné, len sa pozrieť na podrobné rozpisy jednotlivých oblastí, pustiť sa do upratovania a v deň pristavenia kontajneru využiť túto mestom ponúkanú službu.

Zdroje: galanta.sk, tsmg.sk
Zdieľať na Facebooku