30.09.2023, meniny má
19. decembra 2022

Participatívny rozpočet umožňuje zapojiť sa do prerozdelenia časti verejných financií. Podporte galantské projekty

Participatívny rozpočet umožňuje zapojiť sa do prerozdelenia časti verejných financií. Podporte galantské projekty
Zdroj: tvorimekraj.trnava-vuc.sk
reklama

Viete, čo je to participatívny rozpočet? Ide o proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z mestského či obecného rozpočtu. Hlavnou myšlienkou je finančne podporiť občianske a komunitné projekty.

Trnavský samosprávny kraj spustil už štvrtý ročník svojho participatívneho rozpočtu. TTSK tak dáva aj v tomto roku ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám príležitosť byť súčasťou rozhodovania o použití časti verejných financií.

Hlasujte za projekty, ktoré vás zaujali

Od 16. decembra 2022 je spustené hlasovanie, v ktorom môžete z vybraných projektov zvoliť minimálne tri, ktoré vás zaujali. Hlasovanie prebieha až do 9. januára 2023 a pozostáva z dvoch častí.

Prvou je tzv. deliberácia – teda rokovanie/premýšľanie o spomenutých projektoch. V tejto časti sa stanovujú kritériá, na základe ktorých budú projekty hodnotené a ich následné hodnotenie. Druhá časť spočíva v samotnom online hlasovaní. Obe časti majú pritom rovnaký podiel na konečnom výsledku.

reklama

Elektronické hlasovanie prebieha na stránkach tvorimekraj.sk a na výber máte z 83 projektov.

„Víťazné projekty sa budú realizovať na budúci rok, pričom každý z nich podporíme sumou až do výšky 5-tisíc eur,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu trnavskej župy Jakub Sejna.

V Galante máte možnosť podporiť hneď niekoľko projektov

Naše mesto zastupuje so svojimi projektmi viacero žiadateľov, ktorým môžete odovzdať svoj hlas. Ponúkame vám malý náhľad a krátky opis projektov súvisiacich s Galantou.

Projekt Pomologický sad, ktorý by sa mal realizovať pri ZŠ Štefánikova v Galante.

 • V procese zriaďovania sadu dôjde k revitalizácii priestorov a ich novému využitiu. Rovnako by sa malo skrášliť prostredie, v ktorom sa celoročne pohybujú deti a ich rodičia.
 • Priestory môžu slúžiť ZŠ v Galante pri výuke prírodovedy, pričom okrem poznávania druhov ovocných drevín tu budú prebiehať aj ukážky rezu a tvarovania drevín.

ZDROJ: TVORIMEKRAJ.TRNAVA-VUC.SK

OZ Chyťme sa za ruky prinieslo návrh projektu Zrkadlá duše.

 • Projekt zvýši toleranciu, vzájomný rešpekt a porozumenie medzi komunitou a prijímateľmi sociálnej služby (PSS) z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta (DSS) prostredníctvom spoločnej práce na vytvorení série jedinečných umeleckých diel.
 • Hlavným cieľom je prenesenie obrazu duše každého účastníka na plátno v príjemnej umeleckej atmosfére vonkajšieho ateliéru s láskou a rešpektom k individualite účastníkov projektu.
 • Výnimočná séria vzniknutých Zrkadiel duše bude prezentovaná verejnosti v putovnej výstave. Takto sa prepojí Trnavský samosprávny kraj, široká spoločnosť, občania a mesto Galanta s PSS z DSS Galanta.

ZDROJ: TVORIMEKRAJ.TRNAVA-VUC.SK

Projekt Obnova Hanza kolónie III

 • V prvých dvoch etapách projektu Obnova Hanza kolónie sa žiadateľom podarilo vysadiť kvetinový záhon, vymeniť lavičky v parku, vysadiť nové stromy, upraviť centrálnu časť, zrušiť vyšľapaný chodník krížom cez park, osadiť workoutové stroje a stojan na bicykle atď.
 • V ďalšej etape by radi zrealizovali odborný orez starých 100-ročných líp, ktoré sú dominantou parku.
 • Vysadený bol tiež druhý kvetinový záhon na opačnom konci parku, prečistili a doplnili sa kríky pri vstupe do parku, upravili a doplnili sa obrubníky okolo cesty a urobili sa drenážne opatrenia pri ceste.

ZDROJ: TVORIMEKRAJ.TRNAVA-VUC.SK

S projektom Udržateľná mobilita – vzdelávanie pre všetkých prišlo OZ Mas Galanta.

 • Dopravná výchova je často zanedbávaným problémom pri výchove tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Zámer projektu, obstaranie mobilného dopravného ihriska, bude slúžiť predovšetkým žiakom materských a základných škôl.
 • Do tejto aktivity sa zapojí okrem OZ Mas aj DSS v Galante a Mestská polícia v Galante.
 • OZ zabezpečí zloženie dopravného ihriska, základné prednášky v oblasti dopravnej výchovy aj prvej pomoci. Deti si zároveň pod dohľadom mestskej polície budú môcť vyskúšať svoje poznatky z dopravnej výchovy.

ZDROJ: TVORIMEKRAJ.TRNAVA-VUC.SK

Projekt Oživujeme Hodský park pochádza z dielne občianskeho združenia Zelený plán.

 • Cieľom projektu je revitalizácia občanmi obľúbeného Hodského parku v Galante, časti Hody. V pláne je upravenie okolia sochy Panny Márie, kde by sa mali vysadiť trvalky s cibuľovinami. Ďalej sa majú vysadiť vzrastlé stromy – na nádvorí pagaštan a v parku gledíčia.
 • Podstatná časť financií má byť použitá na ošetrenie existujúcich drevín, najmä vzácnej gledíčie, aby bol park bezpečný pre návštevníkov.
 • Park je hojne využívaný na duchovné, komunitné, ale aj kultúrne akcie.

ZDROJ: TVORIMEKRAJ.TRNAVA-VUC.SK

Posledným z galantských projektov, ktorý sa prebojoval do online hlasovanie je Beh dojčiacich žien – Hodský minikros 2023 pochádzajúci od Galantskej elity.

 • Cieľom deviateho ročníka podujatia, ktoré sa bude konať v roku 2023, je ukázať, že dojčenie nie je prekážkou pri športových aktivitách matiek. Aj preto, na rozdiel od všetkých ostatných bežeckých pretekov, je hlavnou kategóriou tá pre dojčiace ženy.
 • Beh však nie je limitovaný len na ne, preto sa na tomto podujatí každoročne zúčastní približne 180 bežcov a bežkýň všetkých vekových kategórií.
 • Pridanou hodnotou tohto podujatia je aj komunitná atmosféra, ktorá celú akciu sprevádza, ako aj bohatá tombola.
 • OZ Galantská elita stojí aj za miestnym ploggingom, čo je ekologická aktivita, ktorá spája beh a zber odpadkov. Preto chcú tento ročník inšpirovaný slovenským less-waste behom pripraviť s dôrazom na životné prostredie a eliminovať odpad na minimum.

ZDROJ: TVORIMEKRAJ.TRNAVA-VUC.SK

Stačí len zopár kliknutí a takto jednoducho sa môžete zapojiť do prerozdelenia financií a podpory rozvoja nášho mesta.

Zdroje: tvorimekraj.trnava-vuc.sk
Zdieľať na Facebooku