30.09.2023, meniny má
20. augusta 2023

Voľná pracovná pozícia: Hľadá sa konateľ budúcej spoločnosti Správy mestského majetku Galanta

Voľná pracovná pozícia: Hľadá sa konateľ budúcej spoločnosti Správy mestského majetku Galanta
Zdroje: galantasity.sk/freepik.com
reklama

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa budúcej (zakladajúcej) spoločnosti Správa mestského majetku Galanta, s.r.o. so sídlom Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta.

Ak máte záujem stať sa pre mesto novou posilou, máte požadované vzdelanie a znalosti týkajúce sa tohto oboru, neváhajte si poslať životopis.

Kvalifikačné predpoklady na záujemcu o prácu

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie – ekonomický, manažérsky, stavebný, technický smer, alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 • prax v oblasti správy majetku minimálne 2 roky,
 • odborná spôsobilosť, za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť špecifík manažmentu so zameraním na činnosť v organizácii pôsobiacej v oblasti manažérskeho riadenia, práva, ekonómie, stavebníctva alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady.

Znalosti, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť problematiky vedenia spoločnosti,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • skúsenosti v oblasti riadenia a fungovania sociálneho podniku sú pre uchádzača výhodou,
 • znalosť z oblasti daňových zákonov, obchodného práva, sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov,
 • občianska bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 • znalosť práce s PC (MS Office, internet),
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • znalosť cudzích jazykov je pre uchádzača výhodou,
 • schopnosť teamovej práce a komunikatívnosť.

K žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné doložiť:

 • Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • Štruktúrovaný profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov preukazujúcich vzdelanie (vo forme osvedčenej fotokópie)
 • Vyhlásenie o dĺžke praxe v riadiacich funkciách a v oblasti manažérskeho riadenia najmenej 5 rokov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce konateľa
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení
konateľa

Zdroj: galantasity.sk

Odmeňovanie a termín nástupu

Platové podmienky predstavujú sumu od 2.100,- eur/ mesiac (vedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy vzťahujúcej sa na uvedenú pracovnú pozíciu. Skutočná suma základnej zložky mzdy bude upravená v súlade s vašimi odbornými znalosťami a schopnosťami).

reklama

Predpokladaný termín nástupu je najneskôr od 1. novembra 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom pracovnej ponuky môžete kontaktovať Mgr. Moniku Mikulovú, tel. č.: 0903/692375, email: sekretariat@galanta.sk. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou resp. elektronickou formou.

Celé znenie pracovnej ponuky nájdete kliknutím na tento odkaz.

Zdroje: galanta.sk
Zdieľať na Facebooku