17.08.2022, meniny má
9. marca 2022

Zelený plán, o. z., Galanta získal financie na projekt Rozkvitajúca Galanta. V meste tak pribudne viac zelene

Zelený plán, o. z., Galanta získal financie na projekt Rozkvitajúca Galanta. V meste tak pribudne viac zelene
Zdroj: FB Zelený plán, o. z., Galanta
reklama

V súčasnosti je populárne budovať rôzne parky, upravovať zeleň, tvoriť príjemnejšie prostredie pre ľudí a mnoho ďalšieho.

Zelený plán, o. z. Galanta si na konto pripísal ďalší úspech. Podarilo sa mu uspieť a získať dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na projekt Rozkvitajúca Galanta.

Zdroj: Facebook - Zelený plán, o. z., Galanta

Zdroj: FB Zelený plán, o. z., Galanta

Ciele projektu

Cieľom projektu je zvýšenie pobytovej, estetickej a ekologickej kvality prostredia v centre mesta s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť. Taktiež chce prispieť k zvýšeniu podielu zelene v centre mesta Galanta návrhom výsadby stromoradia a výsadby trvalkových záhonov s vyšším stupňom autoregulácie a extenzívnou údržbou.

reklama

Projekt okrem iného sleduje zníženie nákladov na údržbu pri súčasnom zvýšení kvality zelene. Trvalkové záhony sú navrhované ako extenzívne záhony s výraznou autoreguláciou a zníženými nárokmi na údržbu.

Koncept výsadby trvalkových záhonov prispieva k:

  • šetrnejšiemu využívaniu zdrojov,
  • minimalizácii nutných vstupných energií,
  • využitiu potenciálu prírody,
  • návratu kvitnúcich rastlín do urbanizovaného centra mesta,
  • zvyšovaniu biodiverzity.

Výsledkom by mal byť stav, keď človek zasahuje do výsadieb iba minimálne. Veľká druhová rozmanitosť vysadenej zmesi ponúkne pastvu pre včely, čmeliaky, motýle a ostatný hmyz. Záhony sa tak zapoja do podpory života a zvyšovania biodiverzity v mestách.

Tento projekt nadväzuje na aktivity občianskeho združenia v zmysle dokumentu „10 nápadov pre Galantu (pre oblasť rozvoja verejných priestorov a zelene)“. Postupnými krokmi by chceli prispieť k ucelenému konceptu zelene v meste.

Ako Galanta rozkvitne?

Zelený plán, o. z. na svojej facebookovej stránke bližšie opisuje, čo bude projekt Rozkvitajúca Galanta zahŕňať. Pred mestským kultúrnym strediskom by mali pribudnúť biodiverzitné trvalkové záhony na rozlohe 375 m2 revitalizáciou monokultúrneho trávnika náročného na údržbu. Na Vajanského ulici je v pláne vysadiť 11 stromov.

Výsadba stromov bude realizovaná spolu s občanmi – dobrovoľníkmi. Pozvánka na akciu bude zverejnená v najbližších dňoch. V sekcii komentárov pod príspevkom informujúcim o tomto projekte sa viacerí ľudia potešili a vyjadrili podporu.

Zdroj: Facebook - Zelený plán, o. z., Galanta

Zdroj: FB Zelený plán, o. z., Galanta

Financovanie projektu

Projekt bol Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporený dotáciou vo výške 39 214,95 eur, čo predstavuje 90 % z celkových oprávnených výdavkov.

Partnermi akcie sú mesto Galanta, Technické služby mesta Galanta a niektoré prevádzky v okolí výsadieb, ktoré poskytli spoluúčasť vo výške 10 %.

Prajeme, aby sa akcia podarila a aby sa všetky stromy, ktoré je v pláne zasadiť, uchytili a rástli pre radosť všetkým okoloidúcim.

Zdroj: Facebook - Zelený plán, o. z., Galanta

Zdroj: FB Zelený plán, o. z., Galanta

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: FB Zelený plán, o. z., Galanta, crp.gov.sk
Zdieľať na Facebooku