19.05.2024, meniny má
22. marca 2023

Galantská knižnica vyhlásila unikátnu architektonickú súťaž. Verejnosť môže určiť výzor a budúcnosť knižnice pri galantskom parku

Galantská knižnica vyhlásila unikátnu architektonickú súťaž. Verejnosť môže určiť výzor a budúcnosť knižnice pri galantskom parku
Zdroj: canva.com
reklama

V našom meste sme už zvyknutí na určitý štandard. Neustále sa dozvedáme o novinkách a skvelých udalostiach z okolia. Do mnohých z nich mesto a okolité organizácie aktívne zapájajú aj dobrovoľných občanov. Či už ide priamo o dobrovoľníctvo, účasť na schôdzach a s tým spojenú informovanosť o dianí v meste alebo aj rôzne súťaže.

Jednou z noviniek je aj unikátna nová súťaž vyhlásená Galantskou knižnicou. Cieľom architektonicko-urbanistickej súťaže bude vytvoriť ten najlepší návrh pre novú budovu knižnice. Súťaž bude jednokolová a návrhy budú vyhodnocovať odborníci. Začala sa už 13. marca 2023 a návrhy bude možné odovzdávať až do 13. júna 2023.

Galantská knižnica a jej modernizačný plán

Knižnica dnes sídli v limitujúcich priestoroch vo viacúčelovom objekte v centre mesta. Tieto priestory však už nevyhovujú súčasným požiadavkám a trendom. Vedeni knižnice spolu so zriaďovateľom, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, chce preto vybudovať nový areál v súlade s aktuálnymi trendmi v prevádzke a architektúre knižníc.

Návrh vzíde z verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže. K projektu, ktorý má prostredníctvom verejnej súťaže vytvoriť prvú budovu verejnej knižnice na Slovensku po Nežnej revolúcii, sa vyjadril aj trnavský župan Jozef Viskupič:

reklama

„V meste Galanta sme sa rozhodli vytvoriť reprezentatívny kultúrno-spoločenský priestor. V priebehu minulého roka sme vyhlásili náš zámer rozšíriť knižnicu do nových a moderných priestorov, ktoré vzniknú v areáli susediacom s parkom. Vďaka tomu budeme môcť poskytovať ešte kvalitnejšie knižničné služby a organizovať vzdelávacie podujatia pre všetky generácie čitateľov, čo aj v kontexte dnešnej spoločenskej situácie považujem za nevyhnuté.“

Vynikajúca lokalita novej budovy

Projekt vznikne na okraji Esterházyho parku a nahradí súčasnú prevádzku v nevyhovujúcich priestoroch, ktoré kedysi využívala župná stredná škola. Cieľom je prepojiť knižnicu s parkom a vytvoriť zázemie nielen pre knihy a čitateľov, ale aj pre stretnutia miestnych komunít, vzdelávacie a kultúrne podujatia. Región by tak mal dostať modernú kultúrnu inštitúciu.

Umiestnená by mala byť na mieste bývalého hospodárskeho dvora Esterházyovského kaštieľa v priamom kontakte s parkom. Počíta sa s využitím bezprostredného okolia samotnej budovy na exteriérové podujatia, ako literárne večery či workshopy, prípadne s novými trasami či novým vstupom do parku pri knižnici.

Na pozemku stojí viackrát dostavaná a prestavaná budova meštianskej školy, ktorá sa dnes už nepoužíva, nie je v ideálnom technickom stave a nemá dispozíciu vhodnú pre potreby knižnice. Bude na súťažiacich, či existujúci objekt školy zakomponujú do návrhu alebo uprednostnia jeho úplné nahradenie novostavbou.

Budúca budova knižnice má poskytnúť zázemie pre kvalitnejšie knižnično-informačné služby, ale aj pre širšie spektrum vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Špecifikom knižnice v národnostne zmiešanej Galante je rozsiahlejší dvojjazyčný knižničný fond – časť je v slovenčine a časť v maďarčine. O knižnici hovorí aj riaditeľka Galantskej knižnice Lívia Koleková:

„Minulý rok naša knižnica oslávila významné 70. výročie svojho vzniku a som rada, že v písaní histórie pokračujeme a jej priestory rozšírime. Naším cieľom je vytvoriť zázemie pre knihy a aj našich čitateľov. Verím, že z verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže vzíde atraktívny návrh, ktorého reálna podoba bude slúžiť aj k stretnutiam miestnych komunít a na vzdelávacie a kultúrne podujatia.“

Zdroj: FB/Galantská knižnica Galanta

Zdroj: FB Galantská knižnica Galanta

Zdroj: FB/Galantská knižnica Galanta

Zdroj: FB Galantská knižnica Galanta

Unikátna súťaž v našom meste

Súťaž je inovatívna svojím na slovenské pomery unikátnym formátom. Súťažiaci nebudú predkladať vizualizácie, ktoré často ukazujú prikrášlený obraz reality a môžu skresľovať dojem z návrhu. Porota bude pri rozhodovaní vychádzať len z výkresov a fyzického modelu a bude sa môcť lepšie sústrediť na odbornú stránku – koncepčné, hmotovo-priestorové a dispozično-prevádzkové riešenie.

Súťaž zastreší architektonické štúdio 2021, ktoré nastavilo tieto podmienky po vzore zaužívanej praxe v Rakúsku. Zároveň to zníži množstvo práce na strane zapojených súťažiacich. Po súťaži bude víťazný návrh dopracovaný do formy plnohodnotnej architektonickej štúdie, kde už vybraný tím zapracuje aj postrehy poroty, podrobnejšie požiadavky vyhlasovateľa, Krajského pamiatkového úradu a mesta Galanta.

Porotu tvoria skúsení architekti a architektky: Jana Benková (predsedníčka poroty), Jiří Janďourek, Martin Kvitkovský, Jaromír Krobot, Ľubomíra Blašková. Každý z nich je držiteľom niektorého z profesijných ocenení. Porotu dopĺňa riaditeľka knižnice Lívia Koleková a riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic. Súťaž je vyhlásená od 13. marca 2023, návrhy je možné odovzdať do 13. júna 2023, výsledky budú známe v júli 2023. Viac informácií nájdete na stránke projektu. 

Vízia budúcnosti pre Galantskú knižnicu

Galantská knižnica je univerzálnou verejnou regionálnou knižnicou a pre mesto Galanta plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje bezplatný prístup k informáciám pre všetkých obyvateľov. Fyzicky knižnicu ročne navštívi okolo 30 000 osôb, knižničný fond tvorí okolo 70 000 kníh, z toho 30 % je v maďarskom jazyku.

Ročne uskutočňuje približne 150 podujatí zameraných na propagáciu čítania a literatúry. Od novej knižnice sa očakáva, že bude v duchu súčasných štandardov prirodzeným centrom stretávania sa miestnych komunít zabezpečovať informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby obyvateľstva.

Má byť tzv.  hybridnou knižnicou – t. j. poskytovať služby jednak klasické (napr. výpožičky printových kníh a časopisov), ale aj služby s využitím elektronických zdrojov a prostriedkov, poskytovať priamy prístup k digitálnym aj nedigitálnym informačným zdrojom. Očakáva sa, že návrh knižnice a jej areálu bude intenzívne pracovať s blízkosťou susediaceho kaštieľa s parkom. Knižnica by mala pôsobiť otvorene, pozývajúco a s maximálne jednoduchým prístupom pre verejnosť.

Na nový vizuál našej Galantskej knižnice, ako aj na novinky, ktoré prinesie jej nová poloha, sa v redakcii veľmi tešíme. Aj týmto spôsobom povzbudzujeme našich čitateľov k účasti a spolupodieľaniu sa na novej tvári Galantskej knižnice.

Zdroje: galantskakniznica.sk
Zdieľať na Facebooku