28.02.2024, meniny má
7. novembra 2022

Kalendáre Matice slovenskej na rok 2023 sú už v predaji. Vyberte si ten svoj

Kalendáre Matice slovenskej na rok 2023 sú už v predaji. Vyberte si ten svoj
Zdroj: matica.sk
reklama

Matica slovenská sa už od svojho vzniku v roku 1863 orientuje v rámci svojej bohatej vydavateľskej, populárno-náučnej, národnobuditeľskej a osvetovej činnosti aj na vydávanie rozličných typov kalendárov.

Túto tradíciu na matičnej pôde založil a na vysokú ideovo-estetickú úroveň postavil už v prvej etape existencie Matice v 60. rokoch 19. storočia Daniel Gabriel Lichard.

Aj tento rok si tak môžete zakúpiť tradičný Matičný kalendár s krásnymi obrázkami a hodnotným textom z našej slovenskej histórie. Roku 2023 bude dominovať významné výročie, ktorým je 30. výročie samostatnosti Slovenskej republiky.

V tomto článku nájdete skrátený popis kalendárov, ktoré si môžete v Matici slovenskej zakúpiť. Blíži sa obdobie Vianoc a aj toto by mohol byť námet na príjemný darček do celého budúceho kalendárneho roka.

reklama

Kalendáre Matice slovenskej na rok 2023

Národný kalendár 2023

Národný kalendár si už obálkou pripomína okrúhle tridsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a tomuto významnému výročiu sa venuje aj na viacerých stranách v autentickom článku o boji za slovenskú štátnosť.

Čitatelia sa na viac ako tristo stranách dozvedia o množstve ďalších významných udalostí a výročí. Predovšetkým je to ďalšie okrúhle jubileum – 160 rokov od vzniku Matice slovenskej, ale aj pripomienka 100. výročia osláv jubilea našej národnej ustanovizne v roku 1963 a 80. výročie vrátenia starých zbierok do lona Matice.

V Kalendáriu nájdeme aj výročia niekoľkých desiatok osobností a viaceré články o dramatických životných osudoch osobností spojených s prácou pre národ či osobností prenasledovaných rôznymi režimami. Sú to napríklad Štefan Závodník, Milan Thomka Mitrovský, Ladislav Nádaši-Jégé, Mikuláš Pružinský, Štefan Kraker a mnohí ďalší.

HAVIAR, Štefan a kol. Národný kalendár 2023. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2022, 344 s. ISBN 978-80-8128-286-7.
Cena: 4,00 € (bežná cena: 6,90 €)

Zdroj: matica.sk

Národné výročia 2023

Reprezentatívny týždenný stolový kalendár je zameraný na výročia významných osobností a udalostí, ktoré si pripomenieme v roku 2023. Tento rok bol oficiálne vyhlásený za Rok Matice slovenskej pri príležitosti 160. výročia jej založenia a konania ustanovujúceho prvého valného zhromaždenia 4. augusta 1863 v Turčianskom Sv. Martine.

Stolový kalendár patrí tiež do plodnej kalendárovej tvorby Matice slovenskej. Je to obľúbený žáner ľudového i školského vlasteneckého a vlastivedného čítania.

MADURA, Pavol a Pavol PARENIČKA. Národné výročia 2023. Týždenný stolový kalendár Matice slovenskej. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2022, nestr.
Cena: 1,70 € (bežná cena 1,90 €)

Zdroj: matica.sk

Mesačný nástenný kalendár Matice slovenskej

Mesačný nástenný kalendár Matice slovenskej nazvaný Národné výročia 2023 obsahuje podľa jednotlivých mesiacov dvanásť krátkych jubilejne ladených historických a biografických článkov. Sú venované výročiam narodenia alebo úmrtia významných osobností slovenského kultúrno-politického a umeleckého života v 19. a 20. storočí, spätých väčšinou s národným a matičným hnutím.

Bohato ilustrovaný a esteticky vkusný kalendár manažérsky zostavil a obrazový materiál z archívov vybral Pavol Madura, sprievodné populárno-náučné texty vo forme historických a biografických informatívnych článkov napísal kultúrny historik Pavol Parenička. O výnimočné grafické riešenie kalendára sa zaslúžila redaktorka a výtvarníčka Eva Čulenová.

MADURA, Pavol a Pavol PARENIČKA. Národné výročia 2023. Mesačný nástenný kalendár Matice slovenskej. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2022, nestr.
Cena: 3,00 € (bežná cena: 3,90 €)

Viac informácií o obsahoch jednotlivých kalendárov, ale aj o ďalšej edičnej a publikačnej činnosti Matice slovenskej nájdete na stránke matica.sk 

Zdroj: matica.sk

Zdroje: sk.wikipedia.org, matica.sk
Zdieľať na Facebooku