19.05.2024, meniny má
17. apríla 2024

Priamo v Galante sa pravidelne každú stredu organizujú stretnutia na podporu duševného zdravia. Vítaný je každý a účasť je bezplatná

Priamo v Galante sa pravidelne každú stredu organizujú stretnutia na podporu duševného zdravia. Vítaný je každý a účasť je bezplatná
Zdroje: canva.com/galantasity.sk
reklama

Pri rýchlosti dnešného každodenného života je často veľmi jednoduché prehliadnuť dôležitosť psychického zdravia. Udržanie si duševnej pohody je však základným kameňom pre budovanie kompletného zdravého života.

Odborníci naprieč svetom si však uvedomujú potrebu psychickej podpory a začínajú tak utvárať mnohé výnimočné a mimoriadne dôležité projekty, ktoré majú dopomôcť k psychickej pohode ako aj k dostupnosti terapie a podpory.

Jedným z týchto projektov je na Slovensku aj Liga za duševné zdravie. Priamo u nás v Galante funguje už nejaký čas podporná skupina s názvom Klub Nezábudka.

Klub Nezábudka adresuje časté duševné problémy

Záujmom klubu je vytvoriť bezpečný priestor pre kohokoľvek. Ľudia tu tak môžu zdieľať svoje ťažkosti v oblasti duševného zdravia, ale aj aktívne na vlastných problémoch pracovať.

reklama

Poskytujú tak veľmi potrebnú vzájomnú podporu v rámci skupiny a posilňujú aj skupinovú solidaritu, vlastnú zodpovednosť členov či učenie sa fungovaniu v skupine.

Adresovať sa pritom snažia najčastejšie formulované potreby ľudí, ktoré zistili jedinečným prieskumom s názvom Spolutvorba:

  • Osveta a destigmatizácia – aby sa do popredia dostala aj potreba starostlivosti o duševné zdravie a jej normalizácia
  • Stretnutia s ľuďmi s podobnými problémami – zmysluplné zdieľanie aj trávenie voľného času ako zdroj inšpirácie a motivácie
  • Dostupnosť služieb – alternatíva k profesionálnym službám, ktorá je vhodnou podpornou terapeutickou aktivitou
  • Vzdelávanie a prevencia – edukatívne moduly v téme sebastarostlivosti, rozvoja, zvládania zraniteľnosti a sebaspoznávania

Uvítajú každého

Klub Nezábudka má svoje brány otvorené pre všetkých dospelých ľudí, ktorá čelia výzvam v oblasti ich duševného zdravia. Môže ísť o ľudí, ktorí chcú svoje prežívanie zdieľať, no aj pracovať na svojom zotavení, či vyrovnať sa so záťažou.

Privítajú však aj blízkych týchto ľudí, ktorí majú záujem im pomôcť, či len zdieľať svoje skúsenosti. Na svoje si prídu aj tí, ktorí prejavujú záujem o témy duševného zdravia, alebo chcú prispieť k zlepšovaniu podmienok, podpore inklúzie a destigmatizácie spoločnosti.

Podporná skupina v Galante

Priamo v našej Galante je klub k dispozícii bezplatne každú stredu komukoľvek, kto otvorí dvere. Nájdete ich v M-Klube v Mestskom kultúrnom stredisku Galanta od 16:00 hod. do 19:00 hod.

Klub moderujú peer konzultantky Petra Hofierková a Timea Ochabová spoločne s psychologičkou Erikou Veselou. Informovať sa bližšie o stretnutiach môžete priamo na e-mailovej adrese klub.galanta@dusevnezdravie.sk

Už teraz sa na vás tešia a isto vám držia miesto. My v redakcii sa z prevádzkovania klubu úprimne tešíme a prajeme im veľa úspechov a odhodlania k neustálej pomoci aj osvete v oblasti duševného zdravia.

Zdroj: dusevnezdravie.sk

Zdroj: dusevnezdravie.sk

Zdroj: dusevnezdravie.sk

Zdroj: dusevnezdravie.sk

Zdroje: dusevnezdravie.sk
Zdieľať na Facebooku