19.07.2024, meniny má
30. apríla 2023

Primátor Peter Kolek navštívil partnerské mesto Tókomlós – stredisko Slovákov v Békešskej župe v Maďarsku

Primátor Peter Kolek navštívil partnerské mesto Tókomlós – stredisko Slovákov v Békešskej župe v Maďarsku
Zdroj: FB Mgr. Peter Kolek - primátor mesta Galanta
reklama

Galanta a jej okolité obce sa patrili počas presídľovania Slovákov a Maďarov medzi tie oblasti, kde museli pôvodní obyvatelia zanechať svoje domovy a nasťahovali sa do nich v podstate cudzí ľudia.

Bolo to veľmi náročné obdobie a v pamäti niektorých ostáva až dodnes. Ľudia prišli takmer o všetko a najhoršie bolo spretrhanie rodinných pút, ktorých obnova potom trvala v mnohých prípadoch dlhé roky.

V minulosti sme v našom médiu spomenuli publikácie venované práve tejto smutnej kapitole našich dejín. Spísal ich po dlhých rozhovoroch a spomínaniach pán Štefan Mikuš, ktorý tu už s nami nie je.

Mesto Tótkomlós

Maďarské mesto Tótkomlós (Slovenský Komlóš) je práve jedno z tých miest, ktorého sa taktiež dotklo spomínané presídľovanie. Nachádza sa v Békešskej župe v Orosházskom okrese a je strediskom slovenskej menšiny.

reklama

Spočiatku to bolo len pusté miesto, na ktorom naši slovenskí predkovia vybudovali všetko, čo je tam aj dnes k videniu. Obyvatelia, ktorí sa sem počas presídľovania dostali, dodnes spomínajú, ako museli nechať všetko to, čo si nemohli so sebou zobrať, ako im sľubovali a nesplnili…

Boli to náročné časy, ktoré už navždy poznamenali životy mnohých ľudí aj ich potomkov. Spolu s mestom Tótkomlós spomína na toto smutné obdobie dodnes aj mesto Galanta a jej okolie.

A hoci je minulosť smutná, je dobré si ju zapamätať, ale netreba zatrpknúť. A tak aj toto zvláštne puto dvoch miest netreba trhať, ale naopak je potrebné si vybrať to lepšie a postaviť niečo ešte lepšie, čím sú aj dobré vzťahy.

Víkend v Tótkomlósi zažil aj primátor Peter Kolek

Na základe vyššie uvedeného možno vidieť, že Slováci majú s Tótkomlósom silnú historickú väzbu. Vedeli ste však, že zároveň ide o partnerské mesto, s ktorým udržuje Galanta nadštandardné vzťahy?

Počas uplynulého víkendu (22. – 23. 4. 2023) preto Tótkomlós navštívil a prvýkrát v pozícii primátora sa zúčastnil tamojších Dní mesta aj primátor mesta Galanta Peter KolekSúčasťou programu pre primátora bol tradičný turnaj v stolnom tenise, ktorého sa zúčastnili aj reprezentanti nášho extraligového klubu Gasto Galanta.

Jedným z výsledkov tejto návštevy je aj spoločný zámer rozšíriť partnerskú spoluprácu o ďalšie aktivity. Ide konkrétne o oblasti cestovného ruchu, kultúry, školstva, umenia či spoločenského života.

Primátorovým prianím je, aby seniori z galantských klubov dôchodcov navštívili Tótkomlós a spoznali čaro tohto regiónu. Samozrejme, ide o vzájomnú spoluprácu a platí to aj naopak. Galanta otvorí svoje dvere obyvateľom z Tótkomlósu.

Návšteva však mala pre primátora aj silný osobný rozmer, nakoľko tu žije časť jeho rodiny. Ďakuje Komlósanom za skvelú atmosféru a primátorovi Zsurovi za pozvanie. V rozhovoroch si zaspomínali aj na bývalú dlhoročnú predsedníčku Spolku Slovákov z Maďarska, doktorku Annu Pilárikovú, ktorá už, žiaľ, nie je medzi nami.

Zdroj: FB Mgr. Peter Kolek – primátor mesta Galanta

Zdroj: FB Mgr. Peter Kolek – primátor mesta Galanta

Zdroj: FB Mgr. Peter Kolek – primátor mesta Galanta

Zdroj: FB Mgr. Peter Kolek – primátor mesta Galanta

Zdroje: FB Mgr. Peter Kolek - primátor mesta Galanta
Zdieľať na Facebooku