23.04.2024, meniny má
30. októbra 2022

Autor z ľudu Štefan Mikuš predstaví svoju druhú knihu. Mestská knižnica v Sládkovičove pozýva všetkých na jej prezentáciu

Autor z ľudu Štefan Mikuš predstaví svoju druhú knihu. Mestská knižnica v Sládkovičove pozýva všetkých na jej prezentáciu
Zdroje: madari.sk/súkromný archív Štefana Mikuša
reklama

Spisovateľ Štefan Mikuš sa už niekoľko rokov zaoberá témou presídlenia, ktorej je venovaná aj jeho najnovšia kniha Podaná ruka v 1947. Prvá prezentácia tejto publikácie sa konala 8. septembra 2022 v Evanjelickom kostole v Sládkovičove pri príležitosti 75. výročia presídlenia.

Mestská knižnica v Sládkovičove teraz v spolupráci s autorom pozýva všetkých čitateľov, priateľov a presídlencov na druhú prezentáciu tejto publikácie, ktorá sa uskutoční v pondelok 31. októbra 2022 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Inovatechu. 

Výmena obyvateľstva

Pri výmene obyvateľstva alebo aj presídlení ide o presun obyvateľstva dvoch alebo viacerých štátov či geografických celkov v opačných smeroch, uskutočnené približne v rovnakom čase.

Galanta a jej široké okolie bolo pred 75 rokmi silno zasiahnuté výmenou obyvateľstva. Išlo o výmenu obyvateľov medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom. Táto výmena poznamenala veľa životov, rodín a osudov z oboch národnostných menšín na zahraničnom i domácom území.

reklama

Výmena obyvateľstva medzi Česko-Slovenskom a Maďarskom bola povojnová obojstranná migrácia obyvateľstva na základe vzájomnej dohody medzi oboma štátmi. Primárnym zámerom česko-slovenských predstaviteľov bolo vysídlenie čo najväčšieho počtu Maďarov a budovanie národného štátu Čechov a Slovákov bez neslovanských menšín. Do konca roka 1948 sa zo Slovenska vysťahovalo 89 660 Maďarov a z Maďarska približne 72 000 Slovákov.

Presídľovanie obyvateľstva sa dotklo desiatok miliónov ľudí na celom svete. Obzvlášť to platí pre národnostne rôznorodú Európu, kde neustále dochádzalo k presídleniam menšinových častí obyvateľstva.

Zdroj: pitvaros.sk

Autor Štefan Mikuš

„Spisovateľ z ľudu“ a taktiež presídlenec Štefan Mikuš sa téme presídlenia venuje už niekoľko rokov. V roku 2020 vydal knihu Pitvarošské nárečie, v ktorej s pomocou presídlencov a ich potomkov zmapoval krásne nárečie, ktoré si Pitvarošania na Dolnej zemi po celé stáročia ochraňovali.

Jeho druhým dielom je nová publikácia s názvom Podaná ruka v 1947. Popisuje v nej osudy ľudí a rodín presídlencov, ktorí prišli do Diószegu/Sládkovičova v roku 1947.

Štefan Mikuš je veľmi precízny a systematický človek. Vďaka tejto vlastnosti začal mapovať hlavnú ulicu v Sládkovičove a jednotlivé príbytky previazal s osudmi  presídlencov. Ich zážitky a životy zároveň prepojil s ostatnými občanmi mesta, čím svoj historický výskum rozšíril na všetkých obyvateľov hlavnej ulice a jej okolia.

Zdroj: súkromný archív Štefana Mikuša

Obsah knihy

Kniha Podaná ruka v 1947 popisuje domy a hlavne ich obyvateľov, ktorí tu žili v období pred, počas i po druhej svetovej vojne s akcentom na rok 1947, kedy sa do obce presídlili Pitvarošania. Autor čerpal informácie z archívnych dokumentov, matriky a, samozrejme, osobných spomienok obyvateľov.

V knihe sú od železničnej stanice po galantskú križovatku a späť spísané všetky domy, z ktorých mnohé dnes už nestoja. Taktiež opisuje ich obyvateľov, ale aj ich predkov a potomkov, čím mapuje širší časový úsek. Niekedy sa vracia až na začiatok 20. storočia a popisuje niektoré skutočnosti aj z 21. storočia.

Autor tu zaznamenal osudy pôvodných obyvateľov, deportovaných Židov, vysídlených Nemcov i Maďarov a, samozrejme, Slovákov z Dolnej zeme, ktorých zmapoval nielen na hlavnej ulici, ale aj v iných častiach obce.

Zdroj: dinastic.sk

Čo ešte v knihe nájdete?

Zaujímavý a informačne hodnotný text dopĺňa pán Mikuš takmer dvesto historickými fotografiami, ktoré čitateľom priblížia historický vzhľad hlavnej ulice, mnohých jej obyvateľov aj zaujímavé udalosti.

Kniha je mimoriadnym počinom z hľadiska historického i sociologického, pretože popisuje a zároveň analyzuje históriu mesta vo veľmi ťažkých časoch. Tie zanechali nezahojiteľné rany v mnohých životoch, srdciach i rodinách.

Je to však aj nespočítateľné množstvo krásnych spomienok na veselé a šťastné udalosti, ktoré obyvatelia hlavnej ulice samostatne i spolu prežili.

Publikáciu vydalo Občianske združenie Dolnozemský evanjelik s finančnou podporou mesta Sládkovičovo, generálneho sponzora Róberta Vargu a sponzora Alexandra Bendeho.

Zdroj: FB Štefan Mikuš

Zdroje: sk.wikipedia.org, pitvaros.sk/Eva Sudová - editor
Zdieľať na Facebooku