29.03.2023, meniny má
15. novembra 2022

Z roku 1245 pochádza prvá písomná zmienka o obci Mostová. Aké sú historické fakty a zaujímavosti o tejto obci?

Z roku 1245 pochádza prvá písomná zmienka o obci Mostová. Aké sú historické fakty a zaujímavosti o tejto obci?
Zdroj: obecmostova.sk
reklama

Obec Mostová sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Galanta. Leží medzi dvoma ramenami Dudváhu v Podunajskej nížine so stredom obce v nadmorskej výške 118 m n. m. Nadmorská výška v chotári je 115 – 118 m n. m.

Počet obyvateľov v obci je 1 578 (údaj z roku 2021), z toho 74,9 % sa hlási k maďarskej národnosti, 20,09 % k slovenskej národnosti, zbytok k iným národnostiam.

História obce Mostová

História obce v písomných zmienkach začína v roku 1245 pod názvom Curtv. Obec bola známa aj pod menami Kurth (1260), Kyurth (1271), Nagkyrth (1412), Hidasch-Kürth (1786), Hidaskerť (1920), Mostová Kerť (1927), Mostová (1948) a Hidaskürth (maďarsky).

Osídlenie obce však nastalo ešte v období mezolitu. Postupne sa dozvedáme o dôkazoch v podobe nálezov z obdobia tardenosienu, rímsko-barbarského sídliska a slovanského žiarového a staromaďarského pohrebiska.

reklama

Obec bola v roku 1271 vo vlastníctve hradu Bratislava. V tom roku však Štefan V. listinou povýšil jobagióna Bratislavského hradu Ivankovho syna Miklósa medzi kráľovských serviantov. Ten získal za 50 mariek v roku 1291 od Ábraháma a Bökénya Baziniovcov zeme s názvami Mázs a Elyud.

Zdroj: obecmostova.sk

Zdroj: obecmostova.sk

Ďalšie medzníky obce:

 • 14. storočie – na začiatku 14. storočia obec patrila Matúšovi Čákovi; neskôr ju vlastnilo viacero zemianskych rodín. Obec bola neskôr rozdelená na Veľký Kürt a Malý Kürt. Tie mali vo vlastníctve miestni zemania Kürthieni a Kiskürthieni.
 • rok 1491 – dobové listiny spomínajú samostatné obce Kürt a Német Kürt. Od tohto roku je obec vo vlastníctve hradného panstva Šintava.
 • rok 1525 – do Mostovej sa rozšíril protestantizmus.
 • roky 1530, 1555, 1599 – obec vyrabovali Turci.
 • rok 1603 – obec vyrabovali Bocskaiovi hajdúsi.
 • rok 1553 – v súpise medzi zemepánmi obce sú spomínaní Mihály Mérey, Gáspár Serédy a Lukács Kereszté.
 • rok 1664 – je zachovaný súpis vyberačov daní zapísaných ako Kürd – žilo tu osem rodín, ktoré platili dane vo výške 3910 akče.
 • rok 1817 – čeklísky veľkostatok bol rozdelený na tri časti – Mostová bola pripojená k panstvu Tallós (v súčasnosti Tomášikovo).
 • rok 1828 – v obci bolo 1 139 obyvateľov a 159 domov. Žili tu kolár, mäsiar, dvaja krajčíri, švec, dvaja tkáči a čižmári.
 • rok 1895 – bola založená Mostovská parnomlynská akciová spoločnosť.
 • rok 1904 – vznik miestneho Úverového družstva.
 • rok 1905 – vznik Spotrebného družstva.
 • roky 1914 – 1918 – počas prvej svetovej vojny zomrelo na bojiskách 52 miestnych obyvateľov.
 • roky 1922, 1928 a 1938 – štrajky poľnohospodárskych robotníkov.
 • roky 1938 – 1945 – obec bola pripojená k Maďarsku.
 • rok 1949 – bol založený Štátny majetok.
 • rok 1950 – bolo založené JRD.

Zaujímavosti v obci

V obci sa nachádza niekoľko pamiatok. Medzi nimi je Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža. Ide o najvýznamnejšiu pamiatku v obci. Prvýkrát sa o ňom hovorí v roku 1396 ako o fílii farnosti v Hegyi (Čierny Brod).

Kostol bol v polovici 18. storočia zbúraný. Na jeho mieste bol postavený v rokoch 1758 – 1758 grófom Károlyom Eszterházym (egerský biskup) neskorobarokový kostol. Vytvorený bol na základe projektov staviteľa Jakaba Fellnera.

Ide o monumentálnu jednoloďovú stavbu s presbytériom s oblým uzáverom. Taktiež je pristavaná sakristia. Na štítovom priečelí je vstavaná veža. Nástenné maľby vytvoril známy maliar Ödön Massányi.

Na západnej strane lode je umiestnený organový chór bez podpôr. Na ňom sa nachádza síce funkčný, ale značne poškodený organ z 19. storočia. Z 19. storočia taktiež pochádza hlavný oltár s ústredným motívom Povýšenia sv. Kríža. Na ňom sú usadené dve sochy – socha sv. Štefana a socha sv. Alžbety uhorskej.

V obci sa dajú nájsť aj ďalšie pamiatky. Medzi ne môeme zaradiť synagógu, evanjelickú modlitebňu, rímskokatolícku faru a niekoľko cirkevných pamiatok a pamätníkov (napríklad Súsošie Kalvárie a Socha sv. Jána Nepomuckého).

V Mostovej je tiež niekoľko ďalších pamätných miest, napríklad Plastika mladíka sadiaceho kvety a Pamätná tabuľa Istvána Széchenyiho. Nachádza sa tu aj jedna technická pamiatka – Parný mlyn.

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža. Zdroj: obecmostova.sk

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža. Zdroj: obecmostova.sk

Zdroje: sodbtn.sk, e-obce.sk, obecmostova.sk, Wikipedia
Zdieľať na Facebooku