04.02.2023, meniny má
4. januára 2023

Slovenská republika oslávila okrúhlych 30 rokov, prezidentka SR odovzdala vyznamenania

Slovenská republika oslávila okrúhlych 30 rokov, prezidentka SR odovzdala vyznamenania
Zdroje: dennikn.sk/spravy.pravda.sk
reklama

Dejiny Slovenska majú svoje historické korene naozaj hlboké. Slovensko bolo vždy súčasťou nejakého väčšieho celku, napríklad Veľkomoravskej ríše či Rakúsko-Uhorska.

V tomto článku sa však vrátime do nie až tak dávnej histórie. Dva národy – český a slovenský, tvorili jednu krajinu dlhých 75 rokov. Je to vek dospelého človeka, ktorý prežil dlhý život. Zažil rôzne životné situácie a nabral mnohé cenné skúsenosti.

30 rokov samostatné Slovensko

Ako sme vyššie spomenuli, 75 rokov tvorili Slováci spoločný štát s „bratmi Čechmi“. Nežná revolúcia v roku 1989, kedy si Slováci vybojovali „slobodu“, však odštartovala proces ich postupného osamostatňovania sa. 

Na Nový rok 1. januára 1993 tak vznikla samostatná Slovenská republika. Dnes je Slovensko samostatným demokratickým štátom v srdci Európy a tento rok oslavuje 30. výročie svojho vzniku.

reklama

Za 30 rokov existencie sa stalo členom Európskej únie, NATO, OSN a mnohých ďalších spoločenstiev. Aj vďaka vstupu do týchto organizácií majú obyvatelia Slovenska rôzne výhody do života. Jednou z nich je napríklad možnosť cestovania s pasom bez potreby vybavovania víz. Viete, že môžete takto navštíviť až 182 krajín sveta?

Archívne zábery z osláv z 1. januára 1993 sprevádzajúcich vznik samostatnej Slovenskej republiky, rozhovory s rôznymi komentátormi a zhodnotenie 30 rokov našej samostatnosti si môžete pozrieť v 2-hodinovej relácii RTVS s názvom 30. výročie vzniku SR, ktorú nájdete na tomto odkaze.

Vyznamenanie prezidentky SR

Udelením štátnych vyznamenaní prezidentka Slovenskej republiky oceňuje osoby za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy.

Prezidentka môže na návrh Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky alebo aj bez návrhu udeliť tieto štátne vyznamenania:

 • Rad Bieleho dvojkríža (občiansky alebo vojenský druh)
  Udeľuje sa občanom iných štátov za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov so Slovenskou republikou, za posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahranično-politických priorít SR alebo mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
 • Rad Andreja Hlinku
  Je pre občanov Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o vznik SR.
 • Rad Ľudovíta Štúra (občiansky alebo vojenský druh)
  Je určený občanom SR za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody. Za ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoj v oblasti hospodárstva, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
 • Kríž Milana Rastislava Štefánika
  Je určený občanom SR, ktorí sa nasadením vlastného života zaslúžili o obranu SR, o záchranu ľudského života alebo o záchranu materiálnych hodnôt.
 • Pribinov kríž
  Môžu dostať občania SR za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj.
 • Medaila prezidenta Slovenskej republiky
  Udeľuje sa občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Patrí aj tým, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Výnimočne sa udeľuje aj občanom iných štátov. Okrem Medaily prezidenta Slovenskej republiky majú štátne vyznamenania tri triedy a najvyššia je I. trieda – predpokladá obzvlášť mimoriadnu mieru zásluh vyznamenaného. Z iných vyznamenaní prezident Slovenskej republiky udeľuje slovenské vojenské vyznamenanie – Medailu za statočnosť.

Vyznamenané osobnosti v roku 2023

 1. Ľubomír Vajdička, rozvoj v oblasti kultúry a umenia
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 2. Martin Štrba, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti filmu
  Pribinov kríž I. triedy
 3. András Takács, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti folklóru
  Pribinov kríž I. triedy
 4. Jack Martin Händler, rozvoj v oblasti kultúry a umenia, šírenie dobrého mena v zahraničí
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 5. Emília Haugová, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti literatúry
  Pribinov kríž II. triedy
 6. Yuri Dojč, rozvoj v oblasti kultúry, šírenie dobrého mena v zahraničí
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 7. Ladislav Vrteľ, kultúrny rozvoj, najmä v oblasti heraldiky
  Pribinov kríž I. triedy
 8. Branislav Koniar, rozvoj v oblasti športu
  Medaila prezidenta Slovenskej republiky
 9. Marek Hamšík, rozvoj v oblasti športu, šírenie dobrého mena v zahraničí
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 10. Gabriela Fischerová (in memoriam), za významné zásluhy o riadenie a správu štátu
  Medaila prezidenta Slovenskej republiky
 11. Alexandra Kolenová, sociálny rozvoj, najmä v oblasti zdravotníctva
  Pribinov kríž I. triedy
 12. Ľubomír Okruhlica, sociálny rozvoj, najmä v oblasti zdravotníctva
  Pribinov kríž I. triedy
 13. Jana Madejová, rozvoj v oblasti vedy
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 14. Daniela Ježová, rozvoj v oblasti vedy
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 15. Miroslav Zeman, rozvoj v oblasti vedy a techniky, šírenie dobrého mena v zahraničí
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 16. Ondrej Korpás, hospodársky rozvoj, najmä v oblasti vinohradníctva a vinárstva
  Pribinov kríž II. triedy
 17. Hana Gregorová (in memoriam), ochrana ľudských práv a slobôd
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 18. Anna Koptová, ochrana ľudských práv a slobôd
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 19. Soňa Holúbková, sociálny rozvoj
  Pribinov kríž II. triedy
 20. Viktor Nižňanský, rozvoj v oblasti územnej samosprávy
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 21. Michal Kováč (in memoriam), mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, obrana Slovenskej republiky, sociálny rozvoj Slovenskej republiky
  Rad Andreja Hlinku I. triedy, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy, Pribinov kríž I. triedy
 22. Vilém Prečan, rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou
  Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
 23. Mikuláš Laš (in memoriam), rozvoj v oblasti umenia a v sociálnej oblasti, najmä pri kodifikácii rusínskeho jazyka
  Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
 24. Ľudovít Didi (in memoriam), ľudské práva a slobody a ich ochrana
  Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
 25. Eugen Valovič, ľudské práva a slobody a ich ochrana, rozvoj v sociálnej oblasti
  Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
 26. Vladimír Strmeň, ľudské práva a slobody a ich ochrana
  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 27. Karol Mikuláš, ľudské práva a slobody a ich ochrana
  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
 28. Ján Paľovský (in memoriam), ľudské práva a slobody a ich ochrana
  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Zdroj: spravy.pravda.sk -livestream

Zdroje: sk.wikipedia.org, prezident.sk, rtvs.sk, spravy.pravda.sk, teraz.sk
Zdieľať na Facebooku